ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ"

 

СТОРОЖУК Н.Б.

Голова предметно-циклової  методичної комісії суспільно-гуманітарної підготовки

 

          Склад  предметно - циклової   методичної  комісії

п\п

ПІБ

Освіта (заклад)

 

Предмет

Кваліф.

категорія,

звання

1

Сторожук Надія Богданівна

Вища

(Львівська Національна Академія Мистецтв)

Рисунок,

Дипломне проектування

Викладач першої категорії

2

Обнявка

Надія Михайлівна

Вища

(Львівський національний

 університет імені Івана Франка)

 

Історія України

Основи правових знань

Основи філософських знань

Вища категорія, старший викладач

3

Сокіл

 Любов

Степанівна

Вища

(Націона́льний університе́т «Льві́вська політе́хніка»)

Економіка та організація діяльності

Економічна теорія

Старший викладач, вища категорія

4

Гранюк Зоя Дмитрівна

Вища

(Рівненський педагогічний інститут)

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Викладач вищої категорії,

методист

5

Вітрик Ольга Володимирівна

Вища

(Університет Івана Франка (м. Дрогобич), Педагогічний університет В.Стефаника (м. Івано Франківськ)

Етика ділового спілкування

Викладач першої категорії

6

Турчиняк Наталія Володимирівна

Вища

(Львівський національний

 університет імені Івана Франка)

 

Основи екології

Вища категорія, старший викладач

7

Рудковська Оксана Володимирівна

Вища

(Львівська Політехніка

Дрогобицький педагогічний університет)

Основи інформатики та комп’ютерної техніки

Вища категорія

8

Вовк

 Христина Ігорівна

Вища

(Львівський державний університет фізичної культури)

Фізкультура

Викладач першої категорії

9

Ковальчук

Юрій

Артурович

Вища

(Львівський державний університет фізичної культури)

Фізкультура

Викладач

другої категорії

10

Михайловська Галина Ярославівна

Вища

(Львівський національний 

університет імені Івана Франка)

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Викладач вищої категорії

 

  Календарний план роботи

  

№ п\п

Назва заходу

Відповідальний

Примітки

Вересень

1.

Обговорення і погодження плану роботи методкомісії  на 2019-2020 навчальний рік

Члени МК

 

2

Обговорення та погодження навчальних планів  та програм  предметно-циклової комісії суспільно-гуманітарної  підготовки .

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

 

3

Аналіз роботи з комплексного методичного забезпечення предмету, розробка завдань членами  комісії з КМЗ на 2019-2020 навчальний рік.

Члени МК

 

4

Внесення корективів у навчальні програми молодших спеціалістів

Сторожук Н.Б.

 

Жовтень

1.

Обговорення послідовності проведення відкритих уроків викладачами, складання графіка їх проведення

Сторожук Н.Б.

члени МК

 

2.

Надання допомоги новим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків у групах молодших спеціалістів.

 

Турчиняк Н.В.

 

3.

Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Турчиняк Н. В.

Члени МК

 

Листопад

1.

Обговорення відкритих уроків, семінарів, тренінгів, виховних заходів

Члени МК

 

2.

Обговорення та погодження плану роботи з обдарованими учнями.

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

Члени МК

 

3.

Використання міжпредметних зв’язків на уроках, самостійна робота учнів, проведення майстер-класів.

Члени МК

 

Грудень

1.

Ознайомлення з новими нормативними документами.

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

 

2.

Розробка конкретних заходів щодо поліпшення успішності та підвищення якості знань і вмінь

Члени МК.

 

5

Підведення підсумків роботи МК в І семестрі

Погребняк О.С

 

Січень

1.

Участь у педчитаннях за заданою тематикою

Члени МК

 

2.

Обговорення плану роботи на ІІ семестр

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

 

Лютий

1.

 Обговорення та погодження заходів профорієнтаційного спрямування в рамках «Дня відкритих дверей»

Члени МК

 

2.

Підготовка і обговорення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуються у 2020 році

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

 

Березень

1.

Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках

Сторожук Н.Б.

 

 

Творчі звіти педагогічних працівників, що атестуються

Турчиняк Н.В.

Сторожук Н.Б.

Члени МК

 

2.

Підготовка і оформлення методичних розробок.

Члени МК

 

Квітень

 

1

Робота по профорієнтації. Участь у проведенні дня відкритих дверей.

Члени МК

 

3

Аналіз виконання планів самоосвіти та підвищення рівня викладання свого предмета.

Члени МК

 

Травень

1.

Відвідування шкіл, художніх шкіл в межах профорієнтації

Члени МК

 

2.

Підготовка дипломних робіт

Керівники ДП

 

3.

Обговорення: Сучасний урок. Використання сучасних технологічних прийомів та педагогічних методик під час проведення уроків

Сторожук Н.Б.

Члени МК

 

Червень

1

Аналіз методичної роботи викладачів предметно-циклової  методичної комісії суспільно-гуманітарної підготовки

за 2019-2020н.р. Обговорення підсумків виконання навчальних планів і програм.

Сторожуук Н.Б.

Турчиняк Н.В.

Члени МК

 

2.

Аналіз роботи методичної комісії за 2019-2020 н.р. та завдання на новий навчальний рік

Сторожук Н.Б.

Турчиняк Н.В.

Члени МК

 

   

Перелік доповідей, методичних розробок, відкритих уроків

членів  МК

  

п\п

Зміст роботи

Доповідач

Примітки

1

Відкритий урок: «Шрифт і зображення «

Методична розробка: «Графічна стилізація натюрморту»

 

Сторожук Надія Богданівна

 

2

Виховні заходи в актовому залі

Обнявка

Надія Михайлівна

 

3

Презентація: «Особливості складання монологів, діалогів»

Гранюк Зоя Дмитрівна

 

4

Тренінги: «Техніка ділового спілкування»

«Етика спілкування з відвідувачем»

Вітрик Ольга Володимирівна

 

5

Тиждень туризму

Турчиняк Наталія Володимирівна

 

6

Доповідь: «Створення сайту на платформі JOMBA»

Рудковська Оксана Володимирівна

 

7

Тренінг: «Здоровий спосіб життя»

Відеопрезентація з нових видів спорту

Вовк

Христина Ігорівна

 

8

Семінар «Особливості суддівства у футболі»

Ковальчук

Юрій Артурович

 

9

Рольова гра: «Спілкування на митниці, в аеропорту. зустріч іноземних партнерів»

Мультимедійна презентація: «Інтер’єр будівель»

Презентація книги Ніла Фергюсона :»THE EVOLUTION OF MONEY»

 

 

Михайловська Галина Ярославівна

 

10

Методрозробка: «Кваліфіковані трудові ресурси в системі маркетингових відносин будівництва»

Екскурсія: «Центр зайнятості»

Сокіл Любов Степанівна

 

 

 

План роботи

Предметної методичної комісії фізичної культури і здоров’я

на 2019-2020 навчальний рік

Прізвище, ім’я по-батькові

Освіта

(заклад)

Предмет викладання

Педстаж

1.

Вовк

Христина Ігорівна

ЛДУФК

Фізичне виховання

7 років

2.

Дмитраш

Роман Орестович

ЛПУ

промислового виробництва

Захист Вітчизни

      роки

3.

Ковальчук Юрій Артурович

ЛДУФК

Фізичне виховання

5 років

4.

Чумак

Василь

Васильович

 

 

 

 

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

 

 

1.

Розгляд, вивчення і затвердження документації викладачів на 2019-2020 н.р.

Члени м/к

 

 

2.

Ознайомлення з учнями нового набору, довідки Руфє.

Члени м/к

 

 

3.

Планування і проведення  Олімпійського тижня

Члени м/к

 

 

4.

Проведення Дня фізкультурника

Члени м/к

 

 

5.

Участь у тижні туризму.

Члени м/к

 

 

6.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

 

 

1.

Обговорення Олімпійського тижня

Члени м/к

 

 

2.

Обговорення  тижня туризму.

Члени м/к

 

 

3.

Свято-конкурс «Козацькі забави»

Члени м/к

 

 

4.

Пошук та підготовка учнів до змагань з шах матів.

Члени м/к

 

 

5.

Обговорення методичної розробки

Ковальчук Ю.А.

 

 

6.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

ЛИСТОПАД

 

 

 

1

Участь у проведенні Дня відкритих дверей.

Члени м/к

 

 

2

Аналіз відвідування учнями уроків фізичного виховання та Захисту Вітчизни.

Члени м/к

 

 

3

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

ГРУДЕНЬ

 

 

 

1.

Стан відвідування учнів  спортивних секцій.

Члени м/к

 

 

2.

Аналіз відвідування уроків викладачів.

Вовк Х.І.

 

 

3.

Виховний захід до Дня ЗСУ «Вітання захисникам»

ДмитрашР.О.

 

 

4.

Підготовка команди з міні-футболу до змагань.

Чумак В.В.

 

 

5.

Відкритий урок: «Ведення м’яча в баскетболі»

Ковальчук Ю.А.

 

 

6.

Засідання комісії, підведення підсумків

1 семестру.

Вовк Х.І.     Члени м/к

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

 

 

1.

Участь у педчитаннях.

Члени м/к

 

 

2.

Розгляд і обговорення моніторингу груп з фізичного виховання.

Члени м/к

 

 

3.

Підготовка команд до змагань з баскетболу.

Чумак В.В.

 

 

4.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

ЛЮТИЙ

 

 

 

1.

Підготовка команд до змагань з настільного тенісу.

Чумак В.В.

 

 

2.

Виховний захід: Життя після війни «Ігри Нескорених»

Вовк Х.І.

 

 

3.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

 

 

1.

Відкритий урок: «Надання допомоги пораненим при кровотечах і переломах»

ДмитрашР.О.

 

 

2.

Підготовка команди до змагань з гирьового спорту і армреслінгу.

Чумак В.В., керівник гуртка

 

 

3.

Аналіз роботи і відвідування  учнями спеціальної медичної групи

Члени м/к

 

 

4.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

 

КВІТЕНЬ

 

 

 

1.

Обговорення методичної розробки на тему: «Фізичні вправи в традиціях українського народу».

Вовк Х.І.

 

 

2.

Підготовка та участь  збірної команди училища  в конкурсі «Джура»

Ковальчук Ю.А.

 

 

3.

Аналіз відвідування учнями уроків фізичного виховання та Захисту Вітчизни.

Члени м/к

 

 

4.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

 

ТРАВЕНЬ

 

1.

Підготовка команди з футболу до змагань.

Чумак В.В.

 

2.

Підготовка команди з легкої атлетики до змагань

Чумак В.В.

 

3.

Відкритий урок на тему «Гімнастика. Вправи для зміцнення м’язів рук і плечового поясу»

Вовк Х.І.

 

4.

Підготувати чоту і виступити на огляді – конкурсі «Свято Героїв»

ДмитрашР.О.

Чумак В.В.

 

5.

Засідання комісії. (Аналіз роботи, коригування плану комісії на наступний місяць)

Вовк Х.І.

 

ЧЕРВЕНЬ

 

1.

Засідання методичної комісії за результатами року.

Члени м\к

 

2.

Обговорення планів на 20120-2021 р.р.

Члени м\к

 

 

Склад предметно - циклової методичної

 комісії художніх дисциплін

2019 – 2020навчальний рік

 

 

п\п

ПІБ

Освіта (заклад)

Предмет

Педстаж

Кваліф.

категорія,

звання

1.

Погребняк Олена Станіславівна

Львівський політехнічний інститут , архітектура

Спецтехнологія вітражників, живописців, основи композиції

35років

вища категорія, "викладач –методист"

2.

Дуфанець Оксана Олексіївна

ЛДІПДМ,

художник прикладного мистецтва

Флористика, основи композиції

29 років

викладач вищої категорії, "старший викладач"

3.

Сторожук Надія Богданівна

ЛНАМ

дизайн, дизайне модельєр одягу, дослідник викладач

Рисунок, живопис

13 років

викладач

вищої категорії

4.

Котула Роксоляна Миронівна

ЛДІПДМ

проектування інтер’єру і меблів

Спец предмети художнього циклу

38років

вища категорія

5.

Голуб

Ігор Михайлович

Прикарпатський Національний університет ім..Стефаника дизайн інтер’єру

Спец предмети художнього циклу

8років

викладач

 І категорії

6.

Гірняк Марія Мар’янівна

ЛУПМ ім. І.Труша,

скульптура

ЛНАМ

художня кераміка

Спец предмети художнього циклу

25 років

викладач

ІІ категорії

7.

Соболь

Сергій Леонідович

ЛДІПДМ,

художник прикладного мистецтва

Живопис,

ліпка

1 рік

викладач- спеціаліст

 

ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
(художнє відділення)

Єдина методична тема, над якою працює навчальний заклад:

«Проектування і діагностика якості освіти в училищі як ресурс її інноваційного розвитку та зміцнення конкурентоздатності».

Єдина методична тема, над якою працює методична комісія:

«Популяризація художніх професій на ринку праці»

 

з/п

Назва заходу

Відповідальний

Примітки

Вересень

1

Розгляд, вивчення і затвердження плануючої документації майстрів в/н на 2019-2020н.р.

Члени м/к Шекетера І. О.

 

2

Проведення аналізу робочої документації

Турчиняк Н.В.  Шекетера І. О.

 

3

Засідання метод комісії:

Обговорення плануючої документації.

Шекетера І. О.

 

Жовтень

1

Тиждень художника:

•         майстер - класи

•          виставки учнівських робіт

•          посвята в художники.

Члени м/к

 

2

Підготовка та розгляд тем пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Члени м/к

 

3

Обговорення та затвердження об’ємів  пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Члени м/к

 

4

Складання плану заходів щодо профорієнтаційної роботи

Засідання метод комісії

Члени м/к

 

Листопад

1

Тиждень передового досвіду.

Члени м/к

 

2

Створення агітбригад з профорієнтаційною метою.

 

Члени м/к

 

3

День відкритих дверей:

•         майстер - класи

•                     виставки учнівських робіт

Члени м/к

 

4

Відкритий урок: «Холодний батик»

Шекетера І. О.

 

5

Відкритий урок: «Вітраж з елементами термічного формування»

Литвинюк О. А.

 

6

Відкритий урок : Імітація матеріалів за допомогою акрилової заливки»

Семанів Х. І.

 

 

Грудень

1

Проведення перегляду учнівських робіт за підсумками I семестру 2019-2020 н.р.

Члени м/к

 

2

Оформлення училища до Новорічних та різдвяних свят

Члени м/к

 

3

Проведення майстер-класів у школах на Різдвяну тематику

Члени м/к

 

4

Відкритий урок : «Вузликовий батик»

Габа М. І.

 

5

Засідання м/к: Підведення підсумків роботи методичної комісії в I семестрі

Шекетера І. О.

 

 

Січень

1

Участь у педчитаннях за заданою тематикою

Онипко О. І.,

Зеліско О. В.

 

2

Відкритий урок : «Холодна обробка скла»

Гринишин Г. В.

 

4

Засідання м/к : Перегляд та затвердження ескізів пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Шекетера І. О.

 

Лютий

1

Творчі звіти майстрів, що атестуються

Онипко О. І.,

Зеліско О. В.

 

2

Відкритий урок: «Вітраж на мідній фолії»

Павлик А. П.

 

3

Відкритий урок: « Каркасна флористика із складною сюжетною побудовою»

Онипко О. І.

 

4

Зсідання методкомісії: Обговорення характеристик майстрів, що атестуються

Шекетера І. О.

 

Березень

1

Відкритий урок: «Виготовлення композиції в стилі Ампір»

Зеліско О. В.

 

3

Перегляд опрацьованих ескізів пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Члени м/к Шекетера І. О.

 

4

Зсідання методкомісії:

 Обговорення щодо проведення комплексної виставки та майстер-класів на Форумі професійної майстерності 2020: ідеї та концепція

Члени м/к Шекетера І. О.

 

Квітень

1

Участь у «Форумі професійної майстерності»

Члени м/к

 

2

Зсідання методкомісії:

Робота з профорієнтації. Участь у проведенні дня відкритих дверей, організація та проведення майстер класів.

Шекетера І. О.

 

3

Засідання методкомісії:

Підготовка та оформлення методичних розробок.

Шекетера І. О.

 

Травень

1

Відвідування шкіл та художніх шкіл в межах профорієнтації

Члени м/к

 

2

Підготовка пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Члени м/к

 

3

Зсідання методкомісії: Обговорення методичних розробок

Шекетера І. О.

 

Червень

1

Творчі звіти

Члени м/к

 

2

Створення експозицій для захисту пробних кваліфікаційних та державних кваліфікаційних робіт у групах художнього напрямку

Члени м/к

 

3

Зсідання метод комісії за результатами навчального року та обговорення планів на 2020-2021н.р

Шекетера І. О.

члени м/к

 

           

План роботи

предметної методичної комісії

загальноосвітньої  підготовки

на 2019-2020 навчальний рік

 

1.Склад методичної комісії

 

Прізвище, ім’я,

по-батькові

    Освіта

Предмет,який

   викладає

Педстаж

Кваліфікаційна

категорія, звання

1

Козачок Оксана

Броніславівна

вища

Фізика, астрономія,

основи енергозбе-

реження

33

Спеціаліст вищої категорії,   викладач-методист

2

Нестерук Леся

Іванівна

вища

математика

38

Спеціаліст вищої

категорії, старший

викладач

3

Войціховська Любомира

Павлівна

вища

Хімія,

біологія,

екологія

41

Спеціаліст вищої категорії, старший

викладач

4

Рудковська Оксана

Володимирівна 

 вища

інформатика,

інформаційні

технології

18

Спеціаліст

вищої категорії

5

Вітрик Ольга

Володимирівна

вища

Українська мова і література, зарубіжна література

28

Спеціаліст

І категорії

 

6

Гулик Марія

Василівна

вища

Історія України,

всесвітня історія,

основи правових знань, громадянська освіта

19

Спеціаліст вищої

категорії

 

 

7

Турчиняк Наталія

Володимирівна

вища

географія

17

Спеціаліст вищої категорії, старший

викладач

 

8

Михайловська Галина

Ярославівна

вища

англійська мова

22

Спеціаліст вищої

категорії

 

 Методична проблема, над якою працює навчальний заклад:

Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності

викладачів та майстрів виробничого навчання в умовах сучасних освітніх технологій

 Методична проблема, над якою працює методична комісія:

Розвиток здібностей та інтересу до навчання через впровадження педагогічних інновацій.

 Перелік доповідей, методичних розробок, відкритих заходів, які готуватимуть члени методичної комісії

Прізвище,ім’я,

по-батькові

Тема доповіді на

педчитаннях

Тема   методичної    розробки

Тема відкритого заходу

1

Козачок О.Б.

Нетрадиційні уроки як засіб підвищення інтересу до вивчення фізики

 

Нетрадиційні уроки фізики

Фізика і квіти

2

Нестерук Л.І.

Львівська математична школа

 

Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як один із засобів підвищення ефективності уроку

(грудень)

Усний журнал «Є лише один спосіб зробити велику

роботу – полюбити її»

(лютий)

3

ВойціховськаЛ.П.

Активізація пізнавальної активності учнів через використання творів літератури, історії, малюнків.

 

Формування інфор- маційно-комунікацій ної компетентності на уроках біології

( І семестр)

Виховний захід до річниці Чорнобиля

«Біль Чорнобиля»

квітень

4

Рудковська О.В.

Майстер-клас «Текстовий редактор – застосування таблиць в роботі вчителя

Методичні рекомендації для практичних робіт з предмету «Інформатика»

Усний журнал «Є лише один спосіб зробити велику

роботу – полюбити її»

(лютий)

5

Вітрик О. В.

Міжпредметні зв’язки як засіб активізації пізнавальної активності учнів на уроках

 

 

Гуманістична ідея перемоги добра над злом у романі І. Багряного «Тигролови»

Виховний захід, присвячений Дню української мови та писемності (листопад)

6

Гулик М.В.

Естетичне виховання учнів за В. Сухомлинським

 

 

 

 

Просторова компетентність учнів при вивченні теми «Україна в Другій світовій війні» (ІІ семестр)

Виховний захід «Олена Степанів – вояк з жіночим чаром»

(листопад)

 

                                     

7

Михайловська

Галина

Ярославівна

Особливості виховання особистості за А.С.Макаренком

Формування мовних та мовленнєвих компетенцій на уроках англійської мови

Гра-вікторина «Хто зверху» (грудень)

 

  1. Перелік відкритих уроків, які даватимуть члени методичної комісії

 

Прізвище

Тема відкритого уроку

Термін проведення

1

Козачок О.Б.

Мандрівка у просторі і часі

лютий

2

Нестерук Л.І.

Обчислення об’ємів геометричних фігур з

використанням ІКТ

березень

3

Войціховська Л.П

Естери

ІІ семестр

4

Рудковська О.В.

Використання формул для математичних розрахунків (Обчислення об’ємів геомет- 

ричних фігур з використанням ІКТ)

березень

5

Вітрик О.В.

Бездуховний світ приречений на загибель, тому що в ньому гине людина(за новелою Ф.Кафка «Перевтілені»)

лютий

6

Гулик М.В.

Поняття прав дитини. Захист прав дитини

жовтень- листопад

7

Михайловська Г.Я.

Робота та професії

лютий

 

  1. Планування засідань

 

              Зміст роботи                  

Доповідач

Примітки

 

Засідання 1 (серпень)

 

 

1

Завдання методичної комісії в 2019-

2020н.р., обговорення плану роботи метод комісії

Козачок О.Б.

 

2

Організація навчально-виховного процесу

Викладачі

 

3

Розгляд поурочно-тематичних планів з загальноосвітніх предметів

Викладачі

 

4

Затвердження планів роботи кабінетів на

2019-2020н.р.

Викладачі

 

 

Засідання 2 (жовтень)

 

 

1

Аналіз та корекція робочої документації викладачів відповідно до нормативно-правових документів

Козачок О.Б.

Турчиняк Н.В.

 

2

Про підготовку та проведення відкритих уроків та позаурочних заходів

Козачок О.Б.

 

3

Обговорення надходжень до бібліотеки училища методичної, спеціальної та науково-популярної літератури

Бубняк Д.І.

 

 

Засідання 3 (листопад)

 

 

1

Аналіз перевірних контрольних робіт з фізики, хімії, математики та обговорення

заходів на подолання неуспішності

Козачок О.Б.

Викладачі

 

2

Незалежне зовнішнє оцінювання – новий напрямок роботи

Гулик М.В.

Нестерук Л.І.

 

3

Обговорення відкритих уроків та позаурочних заходів

Викладачі

 

 

Засідання 4 (грудень)

 

 

1

Охорона життя та здоров’я учнів в кабінетах природничо-математичного циклу

Викладачі

 

2

Аналіз поточної успішності учнів та розробка заходів щодо успішного завершення семестру

Викладачі

 

3

Підготовка звіту про роботу методкомісії за

І семестр 2019-2020 н.р.

Козачок О.Б.

 

 

Засідання 5 (січень)

 

 

1

Підсумки успішності за І семестр 2019-

2020 н.р. з природничо-математичних предметів. Шляхи подолання проблеми низького рівня успішності учнів.

Козачок О.Б.

Викладачі

 

2

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках біології

Войціховська Л.П.

 

 

Засідання 6 (лютий)

 

 

1

Групова навчально-пізнавальна діяльність учнів на уроках математики як один із засобів підвищення ефективності уроку

 

Нестерук Л.І.

 

2

Обговорення відкритих уроків та позаурочних заходів.

Викладачі

 

 

Засідання 7 (березень)

 

 

1.

 

 Формування мовних та мовленнєвих компетенцій на уроках англійської мови

Михайловська Г.Я.

 

2

Аналіз напрацювань щодо методичного

забезпечення уроку

Викладачі

 

3

Обговорення відкритих уроків

Викладачі

 

 

Засідання 8 (квітень)

 

 

1

Ознайомлення з новою методичною, психологічною, довідковою літературою. Огляд «Радимо прочитати»

Викладачі

 

2

Обговорення відкритих уроків та позаурочних заходів

Викладачі

 

 

Засідання 9 (травень)

 

 

1

Проведення презентацій педагогічних наробок викладачів

Викладачі

 

2

Обговорення пропозицій щодо планування

роботи методичної комісії на наступний навчальний рік

Козачок О.Б.

Викладачі

 

 

Засідання 10 (червень)

 

 

1

Звіти викладачів про методично-педагогічну діяльність за 2019-2020 н.р.

Викладачі

 

2

Звіт про роботу предметної методичної комісії природничо-математичної підготовки

Козачок О.Б.

 

3

Складання проекту плану роботи методичної комісії на 2020-2021н.р.

Козачок О.Б.