ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ"

  

Від правильного виховання дітей

                                                                  залежить благоустрій усього народу.

Джон Локк

  

Виховна  робота в училищі носить комплексний характер, охоплює  всі сфери життєдіяльності учнів, є складовою частиною освітнього процесу.

Принципи виховання учнівської молоді в ДНЗ «Львівське ВПХУ»

ґрунтується на:

 • демократичності - визнанні академічною спільнотою права кожного на свободу виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;
 • гуманізації - створенні умов для особистісної самореалізації, формуванні людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості;
 • єдності навчальної та виховної діяльності - консолідації учнів, педагогів та науково-педагогічних працівників у єдину навчальну  спільноту, об'єднану спільною мораллю та ідеями;
 • послідовності, системності і наскрізності - привнесенні виховних аспектів у всі форми освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продуктивною працею;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу - врахуванні у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку учнів, стимулюванні їхньої активності та розкритті творчої індивідуальності;
 • єдності теорії та практики - реалізації набутих учнями знань, умінь і навичок на практиці, включаючи самоврядну та громадську діяльність;
 • природовідповідності - врахуванні багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей учнів;
 • пріоритету правової свідомості - вихованні поваги до конституційних прав та свобод людини.

Пріоритетні напрями виховної діяльності : 

 • єдність навчального та виховного процесів; організаційна робота
 • розвиток гуманістичного мікроклімату, культури взаємовідносин, здорового способу життя; формування творчої атмосфери; Художньо-естетичне виховання
 • підвищення ефективності інформаційно - просвітницької роботи;
 • виховання молоді з патріотичних, гуманістичних позицій; Національно-патріотичне  виховання
 • удосконалення індивідуальної, профілактичної роботи з учнями; превентивне виховання
 • організація соціально-психологічної допомоги учням; Родинно-сімейне виховання
 • розвиток учнівського самоврядування, допомога в організації;
 • формування училищних традицій.
 • Профорієнтаційна робота

 

 

Основні форми  виховної роботи з учнями :

 • позанавчальні заняття;
 • виховні години :на рівні групи, училища, області ;
 • заняття в спортивних секціях, гуртках, творчих колективах;
 • участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, змагань , фестивалів тощо
 • робота в гуртожитку

В училищі  розроблено і затверджено директором Положення про учнівський гуртожиток, Положення про Раду гуртожитку і правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку, які введені в дію і стали важливими документами, дотримання яких суттєво позначилось на роботі в гуртожитку та виховній ситуації у них.

Метою виховної роботи гуртожитку є створення умов для соціалізації учнівської молоді, а основними завданнями є формування колективу учнів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи; сприяння розвитку системи учнівського  самоврядування; залучення учнів до  суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та самореалізації; постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання учнів та організовувати їх дозвілля.

З метою забезпечення належного естетичного стану гуртожитку та дотримання учнями правил проживання - працюють вихователі,бібліотекар, комендант, наставники , практичний психолог, учні які проживають в гуртожитку, і які періодично відвідують їх, ведуть виховні бесіди, допомагають їм порадами щодо оформлення житла, здійснюють контроль за підтриманням належного санітарного стану.

Хол гуртожитку

Побутова кімната на поверхах

  Затишні коридори, санвузол на кожному поверсі

  

        

Учнівські просторі  кімнати

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна (групова; індивідуальна), пізнавальна (вікторини, диспути, конкурси) та моральна (круглі столи, акції милосердя, літературно-музичні вечори).