ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ"

 

 

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення  учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування

Робота самоврядування здійснюється через організацію цікавого життя учнівського колективу і втілюється через різноманітні заходи: свята, конкурси, інтелектуальні ігри, круглі столи, виставки.

В своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, Статутом училища, Статутом  учнівського самоврядування,  Конвенцією ООН «Про права дитини»..

 Основними функціями є:

  • Організаторська   – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
  • Виховна  – стає носієм моральних переконань;
  • Стимулююча  – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ,
  • регулює поведінку своїх членів, їх відносин.
  • https://drive.google.com/file/d/1C4KQhUB8gGJ5IyGP55UkTDAiFFqZwqVR/view