Від правильного виховання дітей

                                                                  залежить благоустрій усього народу.

Джон Локк

  

Виховна  робота в училищі носить комплексний характер, охоплює  всі сфери життєдіяльності учнів, є складовою частиною освітнього процесу.

Принципи виховання учнівської молоді в ДНЗ «Львівське ВПХУ»

ґрунтується на:

Пріоритетні напрями виховної діяльності : 

 

 

Основні форми  виховної роботи з учнями :

В училищі  розроблено і затверджено директором Положення про учнівський гуртожиток, Положення про Раду гуртожитку і правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку, які введені в дію і стали важливими документами, дотримання яких суттєво позначилось на роботі в гуртожитку та виховній ситуації у них.

Метою виховної роботи гуртожитку є створення умов для соціалізації учнівської молоді, а основними завданнями є формування колективу учнів, використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи; сприяння розвитку системи учнівського  самоврядування; залучення учнів до  суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та самореалізації; постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови для проживання учнів та організовувати їх дозвілля.

З метою забезпечення належного естетичного стану гуртожитку та дотримання учнями правил проживання - працюють вихователі,бібліотекар, комендант, наставники , практичний психолог, учні які проживають в гуртожитку, і які періодично відвідують їх, ведуть виховні бесіди, допомагають їм порадами щодо оформлення житла, здійснюють контроль за підтриманням належного санітарного стану.

Хол гуртожитку

Побутова кімната на поверхах

  Затишні коридори, санвузол на кожному поверсі

  

        

Учнівські просторі  кімнати

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна (групова; індивідуальна), пізнавальна (вікторини, диспути, конкурси) та моральна (круглі столи, акції милосердя, літературно-музичні вечори).